purple colored items of the formal style useage

UTHANDO LOMONA Part 9
Author: buhle sangweni umzukulu kangqo

After a months uZama uyafona ufonela uLarsen " hey bby njani " ngyapla lv njn wena kusho ularsen" eish bby I'm nt ok ngine nausea nje n I Neva saw my circle dis month I think I'm pregnant " haw bby really I'm so happy mylv kusho ularsen " bt bby my fada will kill me I'm still studying kusho uZama " ay bby relax I'll pay everything ubaba wakho azoyfuna ngawe sthndwa Sam Dnt worry ok ?

Kube khona ongqongqozayo emnyango asukume uLarsen ayovula " aybo cc Jane ubekwa yini la kanti akakaluvali ucingo uyamuzwa uZama " bby ukhuluma nobani lapho ngabe ngizwe kahle mawuthi cc Jane? Kubuza uZama ethukile No no bby I said mjay dat my friend from work kusho ularsen ok bby ngzokufonela soon if esehambile baluvale ucingo uZama uyacabanga " yaz ularsen ungenza islima ngizwe kahle phela ethi cc Jane awthi ngiyekhona ngzobona ukuthi kwenzakalani

Cc Jane ubekwa yini la I told u kut ngnomuntwami engimthandayo n u r nt my type umdala ulingana nomawami pls jst go ryt nw kusho ularsen ngokucikeka" haw boy u cnt chase me like dis I knw u want dis n today we r not using condom ryt kusho u cc Jane ekhumula isket sakhe encane " wooo imake cc ucabanga kut uzolala nobani after lamahlazo akho esengiwazwile ikut wena ubulala amadoda ngelumbo yikho nje ungayifuni icondom uwumbulali cc Jane ngyakzonda phuma uphele endlin yam"avele ahleke u cc Jane athi " lalelake boy u too young ukuth singaba ne debate ngalento u will du wateva I say n lento oushoyo yamalumbo angyazi mina wena ukuthathap lokho " lalela cc wam I Dnt wana du dis on a hard way pls leave my house kusho ularsen " or wat? Kusho ucc Jane avule iskhwama sakhe akhiphe umjovo athi " it either we du it nyc n slow or I'll inject u wit dis niddle Dan bese ngenza umsebenzi wam pls let du dis ok soyisebenzisa icondom I really lv u Larsen kusho u cc Jane " no cc Jane I Dnt wana cheat on my gf I really lv her especially wit an old woman lyk u Neva avele angene uZama esegulukudela... purple colored items of the formal style useage